Beheer

Motor vervangings profiel

Anneke Jacobs 2021-03-05 16:19:45
Een motor vervangings profiel beschrijft het verloop in de vervanging van scheepsmotoren.

Een motor vervangings profiel beschrijft het verloop in de vervanging van scheepsmotoren. Het profiel geeft (voor een gegeven jaar) per bouwjaarklasse de fractie van de motoren die in die klasse vallen.

BIVAS bevat een profiel:

  • Middel

Deze emissiefactoren volgen het motorvervangingsprofiel L2 voor een gemiddeld scenario. Een beschrijving hiervan is te vinden in 'EMS-protocol Emissies door Binnenvaart: Verbrandingsmotoren'.