Beheer

Restweerstand

Daan van Dongen 2018-07-26 13:26:39
De restweerstand wordt bepaald door de wrijvingsweerstand af te trekken van de tijdens sleepproeven gevonden totale weerstand en bestaat uit drukweerstand en golfweerstand.
Restweerstand = 0.5 * Waterdichtheid * Coëfficiënt voor restweerstand * Snelheid ^2 * Scheepsbreedte * Diepgang
De formule is overgenomen uit Bolt - 2003 - Schatting energiegebruik binnenvaartschepen.