Beheer

Weerstandstoename op beperkt water

Daan van Dongen 2018-07-26 13:26:39
De weerstand van een schip op ondiep water wordt hoger doordat de watersnelheid langs het schip hoger wordt en er een extra drukweerstand ontstaat.
Weerstandstoename op beperkt water = Coëfficiënt voor waterspiegeldalings-weerstand * Waterdichtheid * Gravitatieversnelling * Waterspiegeldaling * Scheepsbreedte * Diepgang
Hierbij geldt voor de waterspiegeldaling de onderstaande formule.
Waterspiegeldaling = ( ( Waterdiepte * Grootspantoppervlak van het schip / Dwarsdoorsnede van het kanaal ) / ( 1 - Grootspantoppervlak van het schip / Dwarsdoorsnede van het kanaal - Froudegetal ^ 2 ) ) * Froudegetal ^ 2
De formule is overgenomen uit Bolt - 2003 - Schatting energiegebruik binnenvaartschepen.