Beheer

Filter

Daan van Dongen 2018-07-26 13:26:39
Om reizen uit het reizenbestand te selecteren kan een filter worden gebruikt. Karakteristieken als herkomst, bestemming, goederengroep, seizoen, enzovoort, die in het filter voorkomen vormen de selectie waaraan de reizen moeten voldoen.

Wat is een filter

Een filter definieert hoe een selectie moet worden gemaakt van reizen uit het reizenbestand. Het bevat lijsten met karakteristieken:

  • scheepstype
  • gevaarlijke goederen groepen
  • lading typen
  • herkomsten
  • bestemmingen
  • NSTR goederen groepen
  • verschijningsvormen
  • periodes

Wanneer voor een reis uit het reizenbestand alle karakteristieken voorkomen in het filter, dan wordt de reis toegevoegd aan de selectie. Voor de seizoenen geldt dan dat de reisdatum binnen een van de seizoenen in het filter moet vallen.

Naast de reis karakteristieken bevat een filter ook een lijst met CEMT klasses. Dit zorgt voor een selectie in het netwerk. Alleen de vaarwegen die vallen binnen de CEMT klasses worden meegenomen.

Waar wordt een filter voor gebruikt

Het filter wordt gebruikt binnen de standaard rapportage. Die geeft een samenvatting van de resultaten binnen het gekozen filter. Het filter zorgt voor de selectie van resultaten die horen bij de reizen die voldoen aan het filter. Op die manier kan worden ingezoomd op belangrijke aspecten en worden achterhaald of er meer effect is op bepaalde categorieen van reizen.