Beheer

Groeifactoren

Chris Kettenis 2021-01-21 01:01:30
De groei of krimp in de binnenvaart gegeven als een factor op het aantal keer dat een reis plaats vindt.

Het goederenvervoer kan in de loop van de tijd toenemen of afnemen. Dit kan worden weergegeven met groeifactoren. Deze groeifactoren geven aan hoeveel vaker of minder vaak een reis met een bepaalde herkomst en bestemming zone, lading uit een bepaalde goederengroep en een bepaalde verschijningsvorm, plaats vindt.

BIVAS kan de groeifactoren lezen uit een bestand in een CSV formaat. Elke regel daarin moet de volgende informatie bevatten:

KolomInhoudTypeBeschrijving
1Herkomst zone IDintID van de herkomst zone. Dit moet een geldige ID zijn binnen de zone definitie zoals die bij het importeren wordt aangegeven.
2Bestemming zone IDintID van de bestemming zone. Dit moet een geldige ID zijn binnen de zone definitie zoals die bij het importeren wordt aangegeven.
3NSTR Codeint
4Verschijningsvorm IDintID van de verschijningsvorm, zoals opgenomen in de appearance_types tabel.
5Groei factorfloatFactor zoals die toegepast dient te worden op de reizen met de gespecificeerde herkomst en bestemming zone, NSTR code en verschijningsvorm.

Elke combinatie van herkomst zone, bestemming zone, goederengroep en verschijningsvorm mag maar een keer in het bestand voorkomen.

Dit ziet er dan uit als:

1,1,-1,0,1.00
1,1,91,1,2.09
1,2,23,0,1.10
1,2,72,0,1.26
1,2,99,0,1.49
.....