Beheer

Inner join principe

Chris Kettenis 2021-02-01 10:40:54
Bij het doorrekenen van een scenario wordt informatie ingelezen volgens het inner join principe, hierbij worden alleen de reizen en delen van het binnenvaart netwerk ingelezen waarvan alle eigenschappen expliciet zijn opgegeven in het scenario.

Inner join

INNER JOIN (zie ook Join op wikipedia) is een term uit de wereld van de SQL databases (zie ook SQL op wikipedia) waarbij in een zoekvraag informatie uit meerdere tabellen worden samengevoegd als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Data inlezen volgens het inner join principe

Alle invoer die bij een scenario hoort wordt ingelezen en er wordt gecontroleerd welke delen in het scenario dienen te worden meegenomen. Hierbij vallen de onderdelen af die door de gebruiker zijn verwijderd tijdens het aanmaken van het scenario. Daarnaast vindt er een selectie plaats op basis van het “join” principe. Dit wil zeggen dat als er een eigenschap niet is gegeven voor een onderdeel, dat het onderdeel niet mee doet in het scenario. Hierdoor kunnen snel beperkte scenario's worden gedefinieerd. Dit komt naar voren bij het inlezen van de reizen en bij het inlezen van het binnenvaartnetwerk.

Reizen

Alleen die reizen worden meegenomen in een scenario berekening waarbij ook de volgende gegevens in het input filter van een scenario zijn opgenomen:
 1. het scheepstype (ship type),
 2. de gevaarlijke goederen groep (dangerous goods level),
 3. het ladingtype (load type),
 4. herkomst (origin trip end point) waarvan ook de knoop (node) in het netwerk zit,
 5. bestemming (destination trip end point) waarvan ook de knoop (node) in het netwerk zit,
 6. goederengroep (NSTR type),
 7. verschijningsvorm (appearance type).

Netwerk

Alleen die vaarwegen (arcs) worden meegenomen in een scenario berekening waarbij ook de volgende gegevens in het scenario of het bijbehorende input filter zijn opgenomen:
 1. van knoop van de arc (node),
 2. naar knoop van de arc (node),
 3. seizoenseigenschappen (seasonal arc properties),
 4. CEMT klasse (CEMT type).