Beheer

Netwerk

Chris Kettenis 2021-03-02 09:32:26
Het netwerk voor BIVAS geeft het binnenvaart netwerk in Nederland weer met knooppunten, vaarwegen en kunstwerken.

Het binnenvaartnetwerk in Nederland wordt in BIVAS gemodelleerd met behulp van knooppunten, vaarwegen en kunstwerken. Vaarwegen en kunstwerken zijn de verbindingen tussen knooppunten.

Naast Nederland zijn ook de buitenlandse vaarwegen met de meeste relevantie voor het Nederlandse binnenvaart verkeer gemodelleerd. Dit zijn met name vaarwegen in België/Duitsland.