Beheer

Kunstwerken

Daan van Dongen 2018-07-26 13:26:39
Een bouwsteen in het netwerk dat een bouwwerk in of om het water (bijvoorbeeld een brug of een stuw) modelleert.

Een kunstwerk is de modellering van een bouwwerk dat in of om het water te vinden is. Dit kan een brug zijn, een stuw of een sluis. Alles wat een obstakel kan zijn voor een binnenvaartschip dat door een vaarweg vaart.

Voor sluizen geldt dat deze beneden een gegeven waterstand open kunnen staan, waardoor deze sluis zich gedraagd als een normale vaarweg. Het is ook mogelijk om aan te geven dat een sluis boven een te specificeren waterstand dicht is, waardoor er geen routes over de sluis toegedeeld zullen worden.