Beheer

Reizen

Chris Kettenis 2021-02-01 10:33:57
De reizen waarvoor BIVAS een route over het binnenvaartnetwerk zoekt.

Reizenbestanden

BIVAS vindt routes voor een gegeven set reizen over het binnenvaartnetwerk. Met BIVAS worden standaard enkele reizenbestanden meegeleverd. Reizen worden opgeslagen in de trips tabel, de kolom TrafficScenarioID bepaalt hierin bij welk reizenbestand een reis hoort. Een nieuw reizenbestand importeren kan door de procedure te volgen beschreven in: Reizenbestand.

Een reizenbestand is samengesteld uit informatiebronnen als verzamelde en geregistreerde statistieken en tellingen bij RWS en CBS. Ook reizenbestanden van eerdere jaren zijn nog aanwezig in BIVAS. Om deze te gebruiken, kan een kopie van het basisscenario worden gemaakt en hierin het alternatieve reizenbestand te selecteren.

Aanpassen reizen

Er kunnen delen of varianten van een reizenbestand worden doorgerekend door selecties te maken in een scenario, een groei te definiëren of een vlootmutatie op te leggen:
  • Het samenstellen en importeren van groeifactoren waardoor een groeiscenario per goederengroep, herkomst, bestemming en verschijningsvorm wordt toegepast op de reizen.
  • Een vlootmutatiescenario opstellen dat veranderingen in de vloot modelleert, waardoor het type schip, het aantal reizen en de belading van de reizen kunnen veranderen.
  • Selecties maken van reizen op basis van datum, herkomst, bestemming, goederengroep, kegelcode, scheepstype, ladingtype of verschijningsvorm.