Beheer

Scenario

Chris Kettenis 2021-02-01 10:26:42
Een scenario in BIVAS is een beschrijving van een situatie in de Nederlandse binnenvaart waarover een beleidsmatige uitspraak gewenst is.

BIVAS modelleert de Nederlandse (professionele) binnenvaart. Hierbij is een bepaalde situatie genomen als de basis, wat een zo goed mogelijke afspiegeling beoogt te zijn van de binnenvaart op een bepaald moment. Het gaat bijvoorbeeld om informatie over de reizen, vaarwegen, kunstwerken, beperkingen, vloot en kosten. Deze cijfers beschrijven als het ware het uitgangspunt van schippers die via Nederland reisden. Een dergelijke omschrijving van de situatie op een bepaald moment noemen we een scenario. In BIVAS is het mogelijk dergelijke scenario's op te stellen en vervolgens door te rekenen. Het doorrekenen betreft dan het vinden van een zo efficiënt mogelijke route voor elke gegeven reis, en het rapporteren van statistieken per reis, kunstwerk, scheepstype, telpunt, herkomst en bestemming.

Verwante artikelen