Beheer

Scenario's vergelijken

Chris Kettenis 2021-02-01 11:17:36
Wanneer twee scenario's worden vergeleken gebeurt dit qua invoer en uitvoer. Er worden statistieken en visualisaties getoond van de verschillen in karakteristieken en netwerk en daarnaast de verschillen in routekeuze.

Door in het scenario overzicht twee scenario's te selecteren en de knop "Compare scenarios" in te drukken, wordt een nieuw tabblad geopend met een vergelijking van de twee scenario's. Het geopende paneel heeft een visualisatie en een boomstructuur waarmee de scenario's kunnen worden vergeleken.

Compare scenarios.png

Visualisatie

In de visualisatie wordt het netwerk gevisualiseerd in meerdere kaartlagen. Elke kaartlaag toont een verschil tussen de beide scenario's. De Network kaartlagen tonen in het groen de vaarwegen uit beide scenario's en in het rood de vaarwegen die ontbreken in het andere scenario. De Report kaartlagen vergelijken de resultaten van verschillende metrics tussen de twee scenario's.

Compare boomstructuur

In de boomstructuur rechtsonder staan de beide scenario's plus de invoer en uitvoer vergelijkingen. De tabellen kunnen worden bekeken en via het contextmenu kunnen bepaalde zaken in de visualisatie worden getoond.

Wanneer een tabel leeg is betekent dat dat er geen verschillen zijn tussen de scenario's. Als een eigenschap in het ene scenario wel voorkomt en in het andere niet of als de eigenschappen verschillen, dan zijn er twee rijen voor die eigenschap. Een rij voor elk scenario met het scenario ID en de eigenschap behorend bij dat scenario.