Beheer

Scenario berekening

Daan van Dongen 2018-07-26 13:26:39
Het doorrekenen van een scenario bestaat uit het vinden van routes voor de reizen in een scenario over het netwerk in het scenario. Omdat de omstandigheden kunnen variëren over de seizoenen, wordt dit per seizoen gedaan. Als laatste worden er statistieken berekend over de resultaten.
Global flow.png
De scenario berekening bestaat uit de volgende stappen: initializatie, zoeken van routes, statistiek aggregatie, en berekening van verdere statistieken en metrieken. Iedere stap zal hieronder verder omschreven worden. Zie Voortgang van de berekening om inzicht te krijgen over de voortgang tijdens een berekening.

Initializatie

Als eerste worden de parameters van het door te rekenenen scenario en de daarbij behorende seizoensdefinitie ingelezen. Vervolgens worden de karakteristieken van de te gebruiken scheepstypen, vaarwegen, en reizen met alle bijbehorende data geladen. Deze data komt rechtstreeks overeen met de door de gebruiker ingevulde gegevens tijdens het opstellen van het scenario.

Bij het opbouwen van het netwerk worden de knopen en vaarwegen ingelezen. Vervolgens worden de waterstanden (Article not found: 91), brug-, dam-, en sluisdata aan de vaarwegen gekoppeld.

Het reizenbestand opgegeven in de parameters van het scenario wordt aangepast afhankelijk van de ingestelde kalibratie, vlootmutatie, en groeifactoren. Vervolgens wordt dit ingeladen en toegekend aan de seizoenen waarin de reizen vallen, zie ook Inlezen van de reizen.

Berekening per seizoen

De scenario berekening wordt in seizoenen opgedeeld. Per seizoen worden de vaarwegen bijgewerkt met de beschikbare waterstanden als een waterscenario opgegeven is in de parameters, zie De maximale diepgang en hoogte van een vaarweg voor een beschrijving hoe de water data restricties beinvloed. De seizoenen worden vervolgens doorgerekend om voor de reizen routes te vinden, afhankelijk van de configuratie gebeurd dit parallel. Een beschrijving van het algoritme is te onder Routes zoeken.

Statistiek berekening

Tijdens de berekening worden statistieken over het gehele scenario verzameld, waaronder het aantal routes, aantal reizen, en totale kosten. Als de berekening voltooid is worden de vaarweg gebruik, en andere geconfigureerde statistieken doorgerekend. Onder Statistieken berekening is een beschrijving van de individuele statistieken te vinden.