Beheer

Routes zoeken

Chris Kettenis 2021-02-02 18:13:49
Reizen krijgen een route toegewezen door eerst het netwerk te filteren door vast te stellen welke vaarwegen beschikbaar zijn de schip/reis combinatie, kosten vast te stellen per vaarweg, en vervolgens een korste pad methode toe te passen. Indien nodig en toegestaan wordt bij reizen waarvoor geen route gevonden kan worden nog afgeladen om alsnog een route te zoeken.
processtrip.png

Filteren van het netwerk

Het netwerk wordt voor iedere reis gefilterd op basis van het schip en de reis. De filtering op basis van het schip wordt behouden tussen twee reizen indien het sheepstype niet veranderd. Een beschrijving van de beperkingen op basis van scheepstype en de reis kan gevonden worden onder Filter netwerk op beperkingen.

Vaarwegen die bruikbaar zijn na filtering op een reis krijgen afhankelijk van het ingestelde optimalisatiedoel de transportkosten danwel de reistijd als kosten toegekend, met eventueel een geconfigureerde variatie. Meer detail over het toekennen van de kosten is te vinden onder Bepaal de kosten.

Bepaling kortste pad

Nadat het netwerk gereduceerd is tot bereikbare vaarwegen en deze kosten hebben gekregen, wordt een kortste pad methode toegepast, om zo de goedkoopste route te vinden volgens de kosten. Beschrijvingen van het kortste pad algoritme en de mogelijke routeringen zijn te vinden onder Vind het kortste pad.

Afladen en herberekening

Reizen waarvoor in eerste instantie geen route wordt gevonden, worden afgeladen om te kijken of er bij een kleinere diepgang wel een route beschikbaar is voor de reis. Ook wanneer in de parameters van een scenario de optie Optimize depth feasible trips wordt gebruikt, worden reizen afgeladen en herberekend. Meer informatie hierover is te vinden onder Corrigeer de reizen.