Beheer

Bepaal de kosten

Daan van Dongen 2018-07-26 13:26:39
Bepaal de kosten voor een reis over een vaarweg of via een kunstwerk.

Reistijd

In de Parameters is aangegeven of de doelstelling minimale reistijd of minimale transportkosten is. Omdat de transportkosten ook afhankelijk zijn van de reistijd, begint dit proces met het bepalen van de reistijd. De reistijd voor een vaarweg is afhankelijk van:
  • de verwachte snelheid van het schip gegeven het scheepstype, de CEMT klasse van de vaarweg en het ladingtype (leeg of beladen) (zie ship speeds en snelheidsbepaling),
  • een correctie voor de snelheid gegeven de stroming,
  • de maximum snelheid restrictie van de vaarweg voor een schip in lege of beladen toestand,
  • de lengte van de vaarweg,
  • eventuele boette voor het overschrijden van de vaarwegrestricties (indien restrictie versoepeling geconfigureerd is in de parameters)
Voor een brug wordt de reistijd bepaald door de passeertijd (normale reistijd) indien het schip geen last heeft van de hoogtebeperking (in gesloten toestand), en anders wordt de servicetijd genomen. De reistijd bij sluizen is gegeven door de som van de verwachte overligtijd, wachttijd en bedieningstijd. Voor zowel vaarwegen als kunstwerken word de reistijd verhoogd met de ingestelde vertraging (delay).

Kosten

Als er op basis van reistijd wordt gerekend, dan zijn de kosten voor het gebruik van de arc (vaarweg of kunstwerk) in een route gelijk aan de reistijd, maar als er op basis van transportkosten gerekend moet worden, dan volgt er nog een slag. Hiervoor worden de transportkosten bepaald zoals is beschreven in transportkosten.

Subjectieve kosten / reistijd

Op sommige trajecten zijn er meerdere routes mogelijk. Meestal zal een schipper kiezen voor de goedkoopste route, maar reistijd, wachttijd en meer subjectieve factoren als "lekker door varen" of een "mooie route", spelen een rol in de keuze voor een route. Daarnaast weet een schipper de werkelijke kosten soms niet. In BIVAS is het keuzegedrag tussen routes niet expliciet gemodelleerd, maar worden de reiskosten (tijd of kosten) per reis gevarieerd rond de werkelijke (objectieve kostenfunctie zoals hierboven beschreven) waarden. Dit gebeurt per reis opnieuw voor alle vaarwegen en kunstwerken door bij de reistijd per minuut een willekeurig aantal seconden (met in de parameters geconfighureerde standaard deviatie) op te tellen. Het resultaat is dat reizen over de routes worden verdeeld die qua kosten bij elkaar in de buurt liggen.