Beheer

Corrigeer de reizen

Chris Kettenis 2021-02-01 13:55:52
Corrigeer de belading en daarmee de diepgang van de reis.

In BIVAS kunnen reizen worden afgeladen. De maximale hoeveelheid waarmee wordt afgeladen, kan worden ingesteld via Maximum unload factor in de parameters van een scenario. Door het verkleinen van de belading van een reis verandert ook de diepgang. De berekening van de diepgang bij een andere belading gebeurt met de factor tons per centimeter immersion, die per reis berekend wordt o.b.v. de scheepsdimensies. Om het totale vervoerde gewicht van de reis gelijk te houden, wordt het aantal reizen ook gecorrigeerd zodat er meer reizen komen die ieder minder beladen zijn.

BIVAS zoekt altijd de maximale diepgang voor een afgeladen reis. Als er een route gevonden is voor een afgeladen reis, wordt de meest beperkende diepgang op deze route bepaald. Vervolgens wordt de maximum belading die het schip kan meenemen bij deze diepgang berekend, d.m.v. tons per centimeter immersion.

Hieronder volgt een overzicht van wanneer reizen worden afgeladen binnen het zoeken van routes.

Voor de originele reis is geen route gevonden

Als er geen route is gevonden voor een reis, kan het zijn dat wanneer het schip minder zwaar beladen wordt (waardoor het schip hoger gaat liggen) er wel een route mogelijk zou zijn. Dit wordt gecontroleerd door de volgende stappen uit te voeren:

  1. De maximaal afgeladen versie van de reis wordt gerouteerd.
  2. Als er een route is gevonden, wordt hiervoor de maximale diepgang en belading bepaald.

Optimize depth feasible trips

In de parameters van een scenario kan met Optimize depth feasible trips worden gekozen om de diepgang van reizen te optimaliseren door een economische afweging te maken tussen omvaren en afladen. Hierbij worden de volgende stappen uitgevoerd:

  1. De originele reis wordt gerouteerd.
  2. De maximaal afgeladen versie van de reis wordt gerouteerd.
  3. Als er een route is gevonden voor deze afgeladen reis, wordt hiervoor de maximale diepgang en belading bepaald.
  4. De diepgang wordt verhoogd met Unload step size (met bijbehorende aanpassing aan belading en aantal reizen), en deze reis wordt gerouteerd.
  5. Stappen 3 en 4 worden herhaald totdat de diepgang en belading van de originele reis zijn bereikt.
  6. Uit alle berekende routes wordt degene met de laagste kosten gekozen.