Beheer

Filter netwerk op beperkingen

Chris Kettenis 2021-02-01 11:37:40
Filter het binnenvaartnetwerk op de breedte, lengte, hoogte, diepte en gevaarlijke goederen beperkingen voor de reis. Houdt daarnaast rekening met gesloten stuwen. Het resultaat zijn die delen van het binnenvaartnetwerk waar het schip langs kan.

Het binnenvaartnetwerk wordt dusdanig versimpeld zodat alleen die vaarwegen en kunstwerken overblijven waar het schip kan passeren. Hierbij worden de volgende waarden gecontroleerd:

Beperkingen:

  • Breedte: de breedte van het schip moet kleiner of gelijk zijn aan de gegeven breedtebeperking van de vaarweg.
  • Lengte: de lengte van het schip moet kleiner of gelijk zijn aan de gegeven lengtebeperking van de vaarweg.
  • Hoogte: de hoogte van het schip (het deel dat boven de waterspiegel uit stijgt) moet lager of gelijk zijn aan de geldende hoogtebeperkingen op de vaarweg. Deze hoogte kan worden opgegeven in het reizenbestand, als dit niet het geval is, wordt de hoogte geschat.
    • Voor containerschepen wordt een schatting gemaakt van de hoogte van de container stack op basis van het aantal containers en de lengte en breedte van het schip.
    • Voor de overige reizen wordt de gemiddelde totale hoogte van het schip (boven en onder de waterspiegel) vermindert met de diepgang van de reis.
  • Diepgang: De diepgang van het schip moet kleiner of gelijk zijn aan de gegeven maximale diepgangsbeperking van de vaarweg.
  • Stuwen: stuwen worden door BIVAS open gezet als er meer water is dan de opgegeven minimale waterstand. Een stuw moet open staan om gebruikt te kunnen worden voor een reis.
  • Gevaarlijke goederen: de gevaarlijke stoffen aanduiding van de reis moet lager of gelijk zijn aan de maximum gevaarlijke stoffen aanduiding van de vaarweg.

Indien de configuratie van het scenario voor een dimensie het scheepstype gebruikt wordt in plaats van de waarde uit van de specifieke reis, zal de bijbehorende waarde uit de ship_types tabel gehaald worden:

DimensieScheepstype waarde
Breedte10%-percentiel van de breedte van het type schip
Lengte10%-percentiel van de lengte van het type schip
HoogteGemiddelde hoogte van het type schip
DiepteGemiddelde diepte van het type schip

Indien de restrictie versoepeling parameters gebruikt worden (zie Parameters onder 'Relax restrictions'), worden in deze stap de breedte en lengte restricties niet gebruikt. Ook is het mogelijk in de parameters de beperkingen op een dimensie in zijn geheel uit te zetten; ook in dit geval zal op die dimensie geen filtering plaatsvinden.