Beheer

Statistieken berekening

Daan van Dongen 2018-07-26 13:26:39
De laatste stap in de berekening is het het bepalen van de statistieken (Metrics) over de gevonden routes. Er zijn standaardkentallen die altijd worden doorgerekend en optionele statistieken waarvoor expliciet moet worden aangegeven dat ze berekend moeten worden.

Basis kentallen

Er zijn een drietal standaard metrics. Dit zijn kentallen over de gevonden routes, intensiteiten per vaarweg en totalen over het gehele scenario:
  • Scenario: per scenario het aantal reizen waarvoor een route moet worden gevonden (number of trips), het aantal reizen waarvoor een route is gevonden (number of routes), de totale reistijd, de totale kosten, de totale afstand, de totale wachttijd, het totaal vervoerde gewicht, het aantal tonkilometer, het energieverbruik, de gemiddelde beladingsgraad (average loadfactor) en de gemiddelde laadcapaciteit (average load capacity).
  • Route: per route de herkomst, de bestemming, het aantal keer dat de route gevaren wordt, het aantal verbindingen (arcs), het scheepstype, de goederengroep, de reistijd, de kosten, de afstand en het energie verbruik.
  • Arc usage: per verbinding het aantal reizen over deze verbinding (usage), de gemiddelde reistijd, de gemiddelde afstand, de gemiddelde kosten, de gemiddelde belading (average load weight), de gemiddelde laadcapaciteit (average load capacity), de normatieve scheepsdiepgang, de normatieve scheepsbreedte en het energieverbruik over deze verbinding.

Overige statistieken

Mits de bovenstaande standaard kentallen berekend zijn is er ook de mogelijkheid om optionele statistieken door te laten rekenen. Dit kan door na een berekening in het scenariopanel de "Metrics" knoop te openen en via het contextmenu op de gewenste statistieken "Calculate" aan te roepen. Ook is het mogelijk om via de "Settings" knoop onder de "Explorer" links in het scherm aan te geven welke optionele statistieken standaard moeten worden berekend.
Calculate metrics.png
Change metrics settings.png
De volgende metrics kunnen worden bepaald:
  • Arc usage statistics details: een uitsplitsing van de arc usage statistics naar scheepstype, lading type en goederengroep.
  • Origin / Destination trip end point statistics: per herkomst of bestemming wordt per scheepstype, ladingtype en goederengroep het aantal reizen en de reistijd gegeven.
  • Infeasible trips: een samenvatting van de reizen waarvoor geen routes gevonden zijn. Per herkomst, bestemming, scheepstype, kegelcode, ladingtype, goederengroep en verschijningsvorm het aantal niet gevonden routes.
  • Counting point statistics: per IVS telpunt (counting point), per scheepstype en per ladingtype het aantal reizen die in de toedeling langs het telpunt gaan.
  • Waiting time statistics: per sluis wordt berekend, aan de hand van de reizen die er langs komen, hoeveel overligtijd en wachttijd er zou zijn geweest bij dat aanbod. Het aanbod wordt samengevat door het aandeel beladen reizen bij de ingang (loaded share at uppergate) en de uitgang (loaded share at lowergate), de intensiteit, het gemiddelde laadvermogen, het aankomstproces en de verhouding tussen intensiteit en capaciteit. De berekening gebruikt het principe van het KOOMAN model.
  • Emission statistics: voor elke verbinding wordt berekend wat de uitstoot (emission) van een bepaalde stof is gegeven het scheepstype, de laadklasse, de CEMT klasse, de richting waarin over de vaarweg gevaren wordt en het ladingtype. Naast de uitstoot wordt ook de reistijd, afstand en energieverbruik gegeven.