Beheer

Scheepskostenmatrix

Anneke Jacobs 2019-01-18 09:54:14
Een scheepskostenmatrix geeft aan welke kosten er gemoeid zijn bij het inzetten van een schip voor een reis. Voor elk scheepstype en voor elke herkomst en bestemming wordt per verschijningsvorm van de lading aangegeven wat de kosten zijn voor een reis met een gemiddelde lading.

Een reis van een schip, die een lading vervoert van een herkomst naar een bestemming in een bepaalde verschijningsvorm, brengt kosten met zich mee. Een overzicht van die kosten wordt gegeven in een scheepskostenmatrix.

De bepaling van de scheepskostenmatrix wordt gedaan door een toedeling te maken van fictieve reizen. Die reizen worden gevormd door per seizoen alle combinaties van herkomst, bestemming en verschijningsvorm die in het reizenbestand voorkomen voor beladen reizen te bepalen. Voor elke van deze combinaties wordt per scheepstype een reis gemaakt met lengte en breedte gelijk aan de 10% percentiel waarde, de gemiddelde diepgang en een lading gelijk aan de gemiddelde lading voor het scheepstype. De bijbehorende kosten van de routes per ton vervoerd gewicht vormen de scheepskosten.

De berekening van de scheepskostenmatrix wordt gekoppeld aan een scenario. Dit heeft tot gevolg dat:

  • de wijze van selectie van reizen die uit het scenario voortvloeit (zoals uitgelegd met het inner join principe) ook voor de bovengenoemde fictieve reizen geldt.
  • de instelling van de doelstellingsfunctie in het scenario bepaald wat de doelstellingsfunctie is voor de reiskosten toedeling (als in het scenario wordt gekozen voor reistijd, dan zijn zijn de kosten in de scheepskostenmatrix gelijk aan reistijd, en als in het scenario wordt gekozen voor reiskosten, dan zijn de kosten in de scheepskostenmatrix gelijk aan reiskosten).
  • wanneer er in het scenario meerdere seizoenen voorkomen, er voor elk seizoen een toedeling van de reizen wordt gemaakt en de gemiddelde kosten als kosten voor de reis worden genomen.

Dit ziet er dan als volgt uit:

Herkomst IDBestemming IDScheepstype IDVerschijningsvorm IDKosten per ton vervoerd gewicht
905346410492.00
905346420115.00
90534643075.00
90534644054.00
90534645040.00
905580810873.00
905580820241.00
905580830160.00
9056733101047.00
905673320242.00
....................