Beheer

Standaard rapportage

Daan van Dongen 2018-07-26 13:26:39
Na een toedeling zijn er veel statistieken en visualisaties omtrent reistijden, kosten, intensiteiten, enzovoort. Een standaard rapportage maakt hier een samenvatting van.

Een samenvatting

Na een toedeling zijn er veel statistieken en visualisaties omtrent reistijden, kosten, intensiteiten, enzovoort. Om wat makkelijker de belangrijke KPI's hieruit te destilleren kan er een standaardrapportage worden gemaakt. Dit geeft een tabel met geaggregeerde statistieken en een aantal visualisaties.

Naast dat gekeken wordt naar de statistieken van het hele scenario, is het ook interessant om te focussen op een selectie van reizen. Bijvoorbeeld de reizen in een bepaald seizoen of op een bepaalde transportas. Bij het genereren van een standaardrapportage kan een filter worden geselecteerd. Dit zorgt ervoor dat er alleen naar resultaten wordt gekeken van reizen die binnen het filter vallen. Hierop worden dan de geaggregeerde statistieken en visualisaties aangepast.

Geaggregeerde statistieken

De statistieken (weergegeven in een gegroepeerde tabel) die worden getoond zijn:

 • Aantal reizen
 • Reistijd in uren
 • Wachttijd in uren
 • Afstand in kilometers
 • Kosten in duizenden euro's
 • Gemiddelde kosten per ton in euro's
 • Gemiddelde kosten per kilomter in euro's
 • Vervoerde vracht in kilotonnen
 • Niet vervoerde vracht in kilotonnen
 • Gemiddelde beladingsgraad
 • Gemiddelde lading per kilometer
 • Aantal tonkilometers
 • Gemiddeld laadvermogen in tonnen
 • Aantal niet toegedeelde reizen

De statistieken die gegeven zijn als gemiddelde zijn een gewogen gemiddelde. Dat wil zeggen dat gewogen is naar het aantal keer dat een reis plaats vindt (een reis met een laadvermogen van 1000 ton die 10 keer plaats vindt telt 10 keer mee bij het berekenen van het gemiddeld laadvermogen).

Deze statistieken kunnen vervolgens worden gegroepeerd naar:

 • Scheepstype
 • Lading type
 • Verschijningsvorm
 • Gevaarlijke stoffen niveau
 • Herkomsten
 • Bestemmingen
 • NSTR goederengroepen
 • Seizoenen

Visualisaties

De visualisaties die worden getoond zijn:

 • Diepte en breedte van vaarwegen
 • Intensiteit op vaarwegen in aantal reizen
 • Intensiteit op vaarwegen in vervoerde tonnen
 • Intensiteit op vaarwegen in gemiddeld laadvermogen
 • Diepste schip op vaarwegen
 • Wachttijden bij sluizen

Omzetten naar HTML

De rapportage is binnen BIVAS te zien en te gebruiken. Om de resultaten ook buiten BIVAS te kunnen laten zien kan het geheel worden opgeslagen als HTML. Hiervoor is de knop "Render to HTML". Dit creeert een .html bestand met een zelf te kiezen naam, met daarbij de visualisaties als .png bestanden in een map met dezelfde naam als het .html bestand. De statistieken worden getoond in de groepering zoals die als laatste binnen BIVAS is gemaakt.