Beheer

Transportkosten

Chris Kettenis 2021-02-02 10:59:23
De transportkosten zijn afhankelijk van de gekozen route uitgedrukt in reistijd en kilometers plus vaste kosten per reis bestaande uit laden, lossen en kosten voor wachten op bevrachten.

Opbouw transportkosten

Per vaarweg kan per reis de transportkosten worden bepaald. De totale kosten voor een reis bestaat vervolgens uit de som van de transportkosten per vaarweg plus de kosten voor laden en lossen en de tijd dat er op lading moet worden gewacht. De kosten kunnen worden bepaald door de brandstofverbruik te bepalen via het verwachte benodigde vermogen (zie emissies), eigenschappen van de brandstof of de prijs van de brandstof. De overige kosten worden uitgelezen uit travel_costs en deze worden vermenigvuldigd met de tijd, afstand of het tonnage.

Transportkosten per vaarweg

Alle variabele kosten zijn toegewezen aan de kosten voor het gebruik van een vaarweg en bestaan uit:

  • Brandstofverbruik per uur onderverdeeld per scheepstype en CEMT klasse
  • Reparatie en onderhoud per kilometer onderverdeeld per scheepstype en verschijningsvorm
  • Arbeidskosten per uur onderverdeeld per scheepstype en verschijningsvorm
  • Materieelkosten per uur onderverdeeld per scheepstype en verschijningsvorm

Alle bovenstaande kosten gelden per uur of per kilometer varen. In de materieelkosten zijn onderdelen opgenomen voor verzekeringskosten, reparatie en onderhoud, rentekosten, afschrijvingskosten, havengelden en overige kosten.

Kosten laden en lossen

De kosten voor laden en lossen zijn gegeven per ton per verschijningsvorm en scheepstype en vormen een vaste opslag per reis. Deze kosten hebben dan ook geen invloed op de routekeuze. Wel worden deze kosten meegenomen in het bepalen van de scheepskosten in de vlootmutatiemodule.

Wachten op bevrachting

In de parameters van een scenario kan worden aagegeven wat de standaard wachttijd is op bevrachting. Aan deze wachttijd zijn kosten verbonden per uur.

Wachten op openen bruggen/sluizen

Indien een schip moet wachten op het openen van een brug of sluis wordt een factor toegepast op het brandstof verbruik, om het stationair draaien van de motor te simuleren. Standaard is deze ingesteld op 15%, deze waarde kan via de parameters aangepast worden.

Formules

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ST = scheepstype (M0, M1, .., Bx, .. Cx) LT = ladingtype (leeg, beladen) VV = verschijningsvorm (container, natte bulk, droge bulk, overig) CEMT = CEMT klasse (I, II, .., IJssel, Lek, Waal) Kosten per kilometer ST, VV = Reparatie- en onderhoudskosten per km ST, VV Kosten per uur varen ST, LT, VV, CEMT = (Rentekosten per uur ST, VV / Rente basisjaar) * Rente studiejaar + Verzekeringskosten per uur ST, VV + Reparatie- en onderhoudskosten per uur ST, VV + Afschrijvingskosten per uur ST, VV + Overige materieelkosten per uur ST, VV + Havengelden per uur ST, VV + Arbeidskosten per uur ST, VV + Brandstofverbruik in liters per uur ST, LT, CEMT * Brandstofprijs per liter Vaste kosten ST, VV = (Beladen reizen) Arbeidskosten per uur wachten op bevrachting ST, VV * Uren wachten op bevrachting + (Kosten laden per ton ST, VV + Kosten lossen per ton ST, VV) * Totaal gewicht lading (Lege reizen) 0 Transportkosten = Som {alle arcs i in route} ( Kosten per kilometer ST, VV * Lengte in km i + Kosten per uur varen ST, LT, VV, CEMT * Reistijd in uren i ) + Vaste kosten ST, VV