Beheer

User interface

Daan van Dongen 2018-07-26 13:26:39
De generieke gebruikersinterface van de User Interface waarbij algehele standaardisatie, het veelvuldig gebruik van het toetsenbord en tabellen en het door de gebruiker zelf in te delen scherm, belangrijke eigenschappen zijn.

De User Interface kent een zeer generieke gebruikersinterface. Deze is ontwikkeld met de uitgangspunten dat er veelvuldig gebruik moet kunnen worden gemaakt van het toetsenbord voor navigatie en het aansturen van componenten door middel van sneltoetsen, het scherm zelf in te delen is door de gebruiker en dat alles standaard en op dezelfde manier werkt. Daarnaast wordt er veel gebruik gemaakt van tabellen. In die tabellen kan met de rechter muistoets functionaliteit worden opgevraagd.