Beheer

Rechter muisknop

Chris Kettenis 2021-03-02 09:30:43
Bij een selectie van een rij in een tabel en het indrukken van de rechter muisknop verschijnt een drop-down list met functies die kunnen worden uitgevoerd.

Wanneer in een tabel een rij wordt geselecteerd en op de rechter muisknop wordt gedrukt, verschijnt een lijst met functies die kunnen worden uitgevoerd met informatie uit die rij.

Door een functie in de lijst te selecteren en op "Enter" te drukken of te dubbelklikken wordt de functie geactiveerd. De eerste parameter van de functie wordt daarbij gezet op de waarde van de cel uit de geselecteerde rij waar het betrekking op heeft. Als de functie maar een parameter heeft wordt de functie direct uitgevoerd. Als de functie meer parameters heeft, en dus meer input van de gebruiker nodig heeft, dan wordt de functie geopend. Zo kan de extra informatie worden ingevuld en de functie alsnog worden uitgevoerd.