Beheer

Sneltoetsen

Chris Kettenis 2021-03-01 13:14:07
Een lijst met sneltoetsen die gebruikt kunnen worden bij de verschillende gebruikersinterfacecomponenten binnen de Charta Software Environment.

De Charta Software Environment is ontwikkeld om zo veel mogelijk gebruik te kunnen maken van het toetsenbord. De volgende sneltoetsen / toetscombinaties kunnen daarbij gebruikt worden (voor de volledigheid staan er ook muis geörienteerde acties).

Componenten (panels, tabellen, tabbladen, knoppen) navigatie

ALT (ingedrukt houden)Selecteer component
ALT (ingedrukt houden) + pijltjestoetsenNavigatie over componenten
ALT + [Navigeer naar de bovenliggende component
ALT + ]Navigeer naar de (eerste) onderliggende component
ALT + PExporteer de geselecteerde component als .png bestand (komt in de working directory)
ALT + CSluit de geselecteerde component
ALT + HCreëer een horizontale scheiding binnen de geselecteerde component
ALT + VCreëer een verticale scheiding binnen de geselecteerde component
ALT + TVerander de geselecteerde component naar een tabblad of andersom

Boomcomponent

PijltjestoetsenNavigatie over de knopen
EnterSelectie wordt geopend als tabblad
F5Boomcomponent wordt ververst (en ingeklapt)
Linker muis clickSelecteer een knoop
Dubbel linker muis clickSelectie wordt geopend als tabblad
Rechter muis clickOpen context menu (waar beschikbaar)
Menu toets of SHIFT + F10Open context menu (waar beschikbaar)

Tabelcomponent

PijltjestoetsenNavigatie over de cellen
HomeNavigatie naar de eerste cel in de rij
EndNavigatie naar de laatste cel in de rij
CTRL + HomeNavigatie naar de eerste cel in de kolom
CTRL + EndNavigatie naar de laatste cel in de kolom
SHIFT (ingedrukt houden) + pijltjestoetsenCellen selecteren gedurende navigatie
CTRL + ASelecteer alle cellen
CTRL + pijl omhoogSelecteer kolom
CTRL + pijl linksSelecteer rij
SpatieSorteer op geselecteerde kolom (vanuit kolom selectie)
CTRL + DCreëer diagram
CTRL + FStart / sluit filter optie (vanuit kolom selectie)
CTRL + GMaak groepering ("group by") tabel van deze tabel
CTRL + PMaak draaitabel ("pivot table") tabel van deze tabel (kan alleen met 3 kolommen)
InsertVoeg rij toe (vanuit rij selectie)
DeleteVerwijder rij (vanuit rij selectie) of maak cellen leeg (vanuit cel selectie)
CTRL + InsertVoeg rij toe (vanuit rij selectie) aan het eind van de tabel
EnterOpen geselecteerde rij (vanuit rij selectie) of de cel (vanuit cel selectie)
F2Bewerk geselecteerde cel
CTRL + SpatieTijdens het bewerken van een cel geeft geeft dit de mogelijke opties voor het in te vullen veld (drop down selectie); alleen in het geval dat er een samengesteld type moet worden ingevuld
Linker muis clickSelecteer een tabel cel, gehele rij of kolom
Linker muis click (op kolom header)Sorteer op kolom
Linker muis dubbel clickOpen geselecteerde rij (bij click op een rij) of de cel (bij click op een cel)
SHIFT + linker muis clickVergroot selectie tot en met de cel/rij/kolom
CTRL + linker muis clickVergroot selectie met de cel/rij/kolom
Linker muis click op tabel oorsprong (knop uiterst links boven)Maak alle sorteringen ongedaan
Rechter muis click (op een rij)Open context menu (waar beschikbaar)
Menu toets of SHIFT + F10 (vanuit rij selectie)Open context menu (waar beschikbaar)

Tristate component

[Tristate naar links schuiven
]Tristate naar rechts schuiven
1Tristate op uitgeschakelde stand zetten
2Tristate op neutrale stand zetten
3Tristate op ingeschakelde stand zetten
SpatieTristate naar volgende stand schuiven (cyclisch)

Figuur- of kaartcomponent

+Zoom in
-Zoom uit
CTRL + 0Zoom ongedaan maken
PijltjestoetsenNavigatie
Page UpSnelle navigatie omhoog
Page DownSnelle navigatie omlaag
CTRL + Page UpSnelle navigatie naar links
CTRL + Page DownSnelle navigatie naar rechts
CTRL + muis hangen boven een componentGeeft infomratie over het component onder de muis
Linker muis clickSelecteer een component van de figuur
Linker muis click + slepenSelecteer alle componenten in geselecteerd gebied
Rechter muis click + slepenIn ingezoomde stand wordt de kaart versleept
CTRL + rechter muis click + slepenInzoomen naar geselecteerd gebied (bij het loslaten van de muisknop)
CTRL + KAspectverhouding wel/niet behouden
CTRL + scrollIn- of uitzoomen
CTRL + pijl omhoog of CTRL + pijl omlaagSpiegel verticaal
CTRL + pijl links of CTRL + pijl rechtsSpiegel horizontaal
SHIFT + rechter muis clickOpen context menu (waar beschikbaar)