Beheer

Diagrammen

Chris Kettenis 2021-03-02 22:43:25
Elke tabel ondersteunt het aanmaken van diagrammen door de toetsencombinatie "CTRL + D" te drukken.

Het is mogelijk om een diagram aan te maken voor een tabel. Dit kan gedaan worden door na het openen van de diagram component m.b.v. INSERT een regel toe te voegen aan de tabel bij "Create diagram for". Er kunnen verschillende types diagrammen worden aangemaakt. De volgende type diagrammen zijn beschikbaar:

  • Points (2D): Spreidingsdiagram
  • Lines (2D): Lijndiagram
  • Bars (2D): Kolomdiagram
  • Graph (2D): Graaf
  • Pie (2D): Cirkeldiagram
  • Heat map (3D): Warmtekaart

Voor 2D diagrammen moet alleen een X en Y kolom worden gekozen, voor 3D diagrammen wordt een X, Y en Z kolom verwacht.