Beheer

Groeperen

Daan van Dongen 2018-07-26 13:26:39
Elke tabel ondersteunt groeperen door vanuit kolomselectie de toetsencombinatie "Ctrl + G" te drukken.

Sorteren en filteren zijn handig als je op zoek bent naar bepaalde rijen, maar als je meer geïnteresseerd bent in statistieken over de gehele tabel, dan is misschien een groepering een handige optie. Door in de te onderzoeken tabel op "Ctrl + G" te drukken opent er een scherm waar een groepering kan worden gemaakt op de tabel. Het scherm kent drie onderdelen:

  • Het resultaat: de geselecteerde kolommen die gegroepeerd moeten worden + de gewenste statistiek kolommen ("Row grouping table").
  • De te groeperen kolommen: de kolommen waarvan je de waarden gegroepeerd wilt hebben ("Group on columns").
  • De statistiek kolommen: de kolommen waarover je statistieken wilt berekenen ("Aggregate on columns").

In de "Group on columns" kunnen een aantal kolommen worden geselecteerd door ze aan te vinken. De unieke combinaties van de waarden in die kolommen worden meteen getoond in het resultaat. Daarna kunnen in de "Aggregate on columns" tabel statistiekvelden worden toegevoegd. Dit kan door eerst een regel in de tabel toe te voegen (druk "Insert" in de tabel). Nu kan in de "Column" kolom de gewenste kolom worden getikt (exact de kolomnaam waar de statistieken over gewenst zijn) en in de "Aggregate function" kolom kan de gewenste statistiek functie worden getikt (nu worden de volgende functies ondersteund: "Count", "Sum", "Minimum", "Average" en "Maximum").

Tabel groeperen.png