Beheer

Aantal reizen en beladingsgraad

Daan van Dongen 2018-07-26 13:26:39
Bij het muteren van scheepstype voor een reis veranderd het aantal reizen en de beladingsgraad conform de opgegeven efficiency factor en de schaalverandering.

Schaal- en efficiencyverandering

De vlootmutatie is ontwikkeld om schaalvergroting te ondersteunen, maar schaalverkleining zou ook kunnen. Het resultaat is dat er een schip met een hogere of juist een lagere capaciteit de lading gaat vervoeren. Het aantal reizen zal door de schaalverandering dus ook veranderen. In de BIVAS vlootmutatie gebeurt dat evenredig aan de wijziging in gemiddelde belading. Daarnaast is het mogelijk om een modelbrede efficiencyverandering toe te passen wat de verandering in beladingsgraad modelleert. De maximumbeladingsgraad wordt op 100% afgekapt.
Aantal reizenNieuw scheepstype = Aantal reizenOud scheepstype
x Gemiddelde beladingOud scheepstype
/ Minimum(
Gemiddelde beladingNieuw scheepstype x Efficiencyfactor,
Maximum beladingNieuw scheepstype
)