Beheer

Wachttijdmodel

Daan van Dongen 2018-07-26 13:26:39
Bij sluizen moeten schepen wachten tot ze met een schutcyclus mee kunnen, de overligtijd. Bovendien kost het tijd om de schutcyclus door te komen, de wachttijd. Naar voorbeeld van het KOOMAN model is er een wachttijdmodule binnen BIVAS.

Inleiding

BIVAS kent tijdens het zoeken van routes een vaste reistijd voor het passeren van een sluis. Deze is gegeven door de som van de bedieningstijd, wachttijd en overligtijd welke (ex-ante) instelbaar zijn per sluis. De eerder gevonden routes door BIVAS hebben geen effect op de routekeuze van de volgende routes, er dus is geen sprake van congestie-effecten of wachttijdmodellering welke effect heeft op de routekeuze. Na een BIVAS berekening zijn de te verwachte intensiteiten bij de sluizen bekend en wordt er (ex-post) wel bepaald worden wat de werkelijke reistijden zouden zijn.

Een schip is een bepaalde tijd kwijt om een sluis door te komen. Die tijd is afhankelijk van de capaciteit van de sluis en de intensiteit bij de sluis. Het KOOMAN model (de Excel-sheet die binnen DVS wordt gebruikt) is een voorbeeld van hoe deze factoren kunnen worden omgezet naar een gemiddelde wachttijd. Hieronder zal worden uitgelegd hoe dat KOOMAN model is gebruikt om een wachttijdmodule binnen BIVAS te creëren.

Opbouw reistijd via een sluis

De reistijd via een sluis is opgebouwd uit overligtijd, wachttijd en schuttijd. De overligtijd is de tijd dat een schip (extra) moet wachten, omdat het nog niet met de eerst volgende schutting mee kan; het schip moet overliggen. De wachttijd is de normale tijd rondom de schutting: wachten tot de kolk aan de juiste zijde open gaat, wachten op andere schepen die de kolk in of uit gaan en de tijd nodig om zelf vanaf de opstelplaats de kolk in te varen of de kolk te verlaten. De schuttijd is de bedieningstijd om de deuren te sluiten, het water te nivelleren en de deuren aan de andere zijde te openen. Deze bedieningstijd is een constante invoer in BIVAS. De genoemde overligtijd en wachttijd zijn afhankelijk van de intensiteit (het aantal schepen en laadvermogen), de capaciteit (de omvang van de kolken, het aantal kolken, de bedieningstijd, de afstand van de opstelplaats tot een kolk, het oppervlak van de sluisdeuren, et cetera) en het aankomstproces (komen de schepen in zeer onregelmatig waardoor snel opstoppingen ontstaan of juist regelmatig).

Berekening van de I/C ratio

De overligtijd en wachttijd worden uitgerekend bij een gegeven verhouding tussen de intensiteit bij de sluis en de capaciteit: de I/C. De intensiteit is het resultaat van een BIVAS toedeling en geeft (voor dit doeleinde) het totaal vervoerde gewicht en het gemiddelde laadvermogen gedurende de periode dat de sluis in gebruik is. Het bepalen van de capaciteit gebeurt voor zogenaamde laadvermogen klassen, waarvan het resultaat wordt geïnterpoleerd naar de het werkelijke gemiddelde laadvermogen bij de sluis. Deze berekening is uitgewerkt in artikel Capaciteit. De deling van gegeven intensiteit door de resulterende capaciteit geeft een I/C ratio. BIVAS kapt de ratio af op 0.9, om exponentieel gedrag van de hierna te berekenen wachtijd en overligtijd af te kappen.

Wachttijd en overligtijd

Op basis van de berekende I/C verhouding kan de wachttijd en overligtijd worden bepaald. Dit is uitgewerkt in artikel Tijd.

Samenvatting

We wensen de overlig- en wachttijd te bepalen bij een gegeven intensiteit Isluis bij de sluis en voor een gegeven gemiddeld laadvermogen Tsluis. De intensiteit en het gemiddelde laadvermogen kunnen worden bepaald aan de hand van de toedeling die door BIVAS is uitgevoerd.

De berekeningsstappen zijn:

 1. De capaciteit, C (= Mt/Y), wordt berekend voor vooraf vastgestelde laadvermogen klassen.
  KlasseGemiddeld laadvermogenLengteBreedteDiepte
  0125254.61.6
  11502851.8
  2350395.12.4
  3550506.62.5
  4750607.22.6
  5950678.22.6
  61150808.22.6
  71550859.52.8
  822509511.43
  9540018011.43.9
  101080018822.83.9
 2. Tussen de berekende capaciteiten uit stap 1 wordt geïnterpoleerd voor het gemiddeld laadvermogen bij de sluis Tsluis. Dit geeft de capaciteit van de sluis, Csluis of Mt/Ysluis.
  Capaciteit.jpg
 3. De overlig- en wachttijden worden berekend aan de hand van de verhouding Isluis/Csluis.

Verwante artikelen