Beheer

Waterscenario

Daan van Dongen 2018-07-26 13:26:39
Een waterscenario omvat waterdata voor een vaarweg, zoals waterstand en stroomsnelheid, die tijdens de berekening van een BIVAS scenario kan worden toegepast. De waterdata is daarbij gegeven per seizoen.

Wanneer er nieuwe waterdata is voor vaarwegen kunnen deze in BIVAS worden ingelezen en worden opgeslagen in een waterscenario. Die waterdata is gegeven per seizoen, waarbij de seizoenen zijn bepaald in een seizoensdefinitie. De eigenschappen van een vaarweg die worden ingelezen bestaan uit:

  • Vaarweg ID: het unieke identificatie nummer van de vaarweg binnen het BIVAS netwerk
  • Seizoen ID: het unieke identificatie nummer van het seizoen waarvoor de eigenschappen gelden
  • Waterstand: de stand van het water in de vaarweg ten opzichte van NAP
  • Afvoer: de hoeveelheid water die door de vaarweg stroomt
  • Snelheid: de snelheid waarmee het water door de vaarweg stroomt
  • Waterdiepte: de afstand van de bodem van de vaarweg tot het waterniveau

BIVAS kan de gegevens lezen uit een bestand dat de bovenstaande kolommen in een CSV formaat bevat. Elke regel moet daarbij een unieke combinatie van vaarweg ID en seizoen ID bevatten (geen dubbele rijen). Dit ziet er dan uit als:

1702,1,0.10,446.06,0.11,12.94
1702,2,0.58,1035.4,0.22,13.4
1702,3,0.42,1016.05,0.22,13.24
1703,1,0.10,446.06,0.11,12.94
1703,2,0.58,1035.4,0.22,13.4
1703,3,0.42,1016.05,0.22,13.24
.....

>> Voorbeeld bestand waterdata

Een waterscenario kan vervolgens worden toegepast in een BIVAS scenario. Dat houdt in dat de waterdata uit het waterscenario wordt gebruikt voor de gegeven vaarweg en het gegeven seizoen in plaats van de basisdata. Daarbij wordt ook de maximale diepgang en hoogte van een vaarweg aangepast.

Verwante artikelen