Beheer

De maximale diepgang en hoogte van een vaarweg

Daan van Dongen 2018-07-26 13:26:39
Wanneer een waterstand verandert, kan de maximale diepgang, waarmee door de vaarweg gevaren kan worden, veranderen. Ook de maximale hoogte, van een schip dat door de vaarweg komt, kan veranderen.
Waterstanden.jpg

Wanneer de waterstand verandert in een vaarweg, verandert ook de diepgang die een schip kan hebben wanneer het door de vaarweg vaart. Met meer water kan een schip tenslotte dieper liggen zonder de bodem te raken, dan wanneer een vaarweg minder goed gevuld is. Ook de hoogte die een schip mag hebben verandert als de waterstand verandert. Met meer water komt een schip hoger te liggen en is de ruimte tussen het waterniveau en bijvoorbeeld een brug kleiner.

Maximale diepgang

Om de maximale diepgang (diepgang1) voor een bepaalde CEMT-klasse te bepalen bij de nieuwe waterdiepte (waterdiepte1) wordt de volgende berekening uitgevoerd:

diepgang1 = waterdiepte1 - max(absolute minimale kielspelingcemt, waterdiepte1 - (waterdiepte1 / (1 + relatieve minimale kielspelingcemt))

Maximale hoogte

Er zijn twee 'typen' maximale hoogte: hoogte gesloten en hoogte open (denk hierbij aan een open en gesloten brug). De berekening van de maximale waardes voor deze twee typen is hetzelfde, vandaar dat bij de uitleg hieronder alleen gesproken wordt over 'de' maximale hoogte.

Om de maximale hoogte (hoogte1) te bepalen bij de nieuwe waterstand (waterstand1) wordt onderstaande berekening uitgevoerd.

Er zijn drie situaties te onderscheiden:

 • Er is in de oude situatie geen hoogte beperking (hoogte0 = 0), of er zijn geen oude waterstand en diepgang bekend.

  Als er geen beperking was in de hoogte, dan zal er ook geen beperking zijn in de hoogte. En als er geen oude waterstand en diepgang bekend zijn, kunnen die ook niet als referentiekader worden gebruikt.

  De maximale hoogte wordt dan berekend als:

  hoogte1 = 0
 • Er is een oude diepgang bekend (diepgang0).

  De oude diepgang kan als referentiekader worden gebruikt samen met de hiervoor berekende nieuwe diepgang (diepgang1). Het totaal van maximale diepgang plus maximale hoogte blijft gelijk, waardoor geldt dat de nieuwe maximale hoogte gelijk is aan wat overblijft van dat totaal bij de nieuwe maximale diepgang.

  De maximale hoogte wordt dan berekend als:

  hoogte1 = (diepgang0 + hoogte0) - diepgang1

 • Er is een oude waterstand bekend (waterstand0).

  De oude en nieuwe waterstand ((waterstand0, waterstand1) kunnen als referentiekader worden gebruikt. Zoveel als de waterstand afneemt, neemt de maximale hoogte toe.

  De maximale hoogte wordt dan berekend als:

  hoogte1 = hoogte0 - (waterstand1 - waterstand0)