BIVAS

BIVAS 3.0

Rick van Genderen 2024-01-08 11:05:11
BIVAS 3 betreft een brede reeks verbeteringen ten opzichte van BIVAS 2 met onder andere een geheel vernieuwd reizenbestand en het gebruik van elke netwerkknoop als herkomst of bestemming.

BIVAS 3.0

De volgende features zijn toegevoegd ten opzichte van BIVAS 2.7:

 • Buitenlands netwerk: Het buitenlandse netwerk is uitgebreid door het Europese binnenvaarnetwerk vanuit TRANSTOOLS te koppelen aan het gedetailleerde BIVAS netwerk binnen Nederland. Voor het buitenland zijn vaarwegrestricties opgelegd conform de CEMT klasse.
 • Alle knopen als voedingspunt: Het is nu mogelijk alle knopen als voedingspunten te gebruiken.
 • De performance is verbeterd: Om alle knopen als voedingspunten te gebruiken is bij het importeren en exporteren van werk scenario's de performance verbeterd.
 • Zones: Het is nu mogelijk zones aan te maken en deze via de parameters aan een scenario te koppelen. Hierdoor kan invoer en uitvoer geaggregeerd worden.
 • Scheepstypen M11 en M12: Deze typen zijn toegevoegd, en types M8, M9, en M10 zijn bijgewerkt.
 • Stochastiek per minuut: Waar voorheen de stochastiek afhankelijk was van het aantal links in een vaarweg, is dit nu afhankelijk van de reistijd over een vaarweg. Hiertoe is een nieuwe standaard deviatie toegevoegd aan de parameters, en zijn de variance parameters komen te vervallen.
 • Scheepsdimensies: Het is nu voor een scenario per dimensie en ladingtype configurabel of die dimensie uit het reizenbestand gebruikt moet worden, van het scheepstype.
 • Reizenbestand importeren: Bij het importeren van een reizenbestand wordt de identifier nu overgenomen. Dit moet de eerste kolom zijn in de CSV file. Als laatste twee kolommen moeten achtereenvolgens lengte en breedte (beide in meters) toegevoegd worden. Deze mogen 0 zijn bij berekening de dimensies van scheepstypen gebruikt worden.
 • Performance reizen tekenen: De performance van het tekenen van grote selectie reizen is verbeterd, ook is de popup voor het uitvoeren van de functie versneld en verkleind
 • Kalibratie Delay: Het is nu mogelijk om per vaarweg een vertraging op te nemen welke kan worden gebruikt voor kalibratiedoeleinden. Deze vertraging wordt wel meegenomen in de routekeuze, maar niet in de gerapporteerde kosten of reistijden.
 • Verwijderen traffic / water scenario's: Zowel geïmporteerde reizenbestanden (traffic scenario's) als waterstanden / stroomsnelheden per seizoen kunnen nu ook worden verwijderd, zodat de database schoon gehouden kan worden.
 • Brandstofkosten per uur: De modellering van brandstofgebruik is aangepast, zodat deze direct afhankelijk is van de reistijd en niet van de afstand.
 • Route alternatieven: Er wordt inzicht gegeven in de route alternatieven in een toedeling door per reis de mogelijkheid te geven om de toedelingskosten te visualiseren (via rechtermuisknop op een trip).
 • Vaarrichting in uitvoertabellen: In verschillende uitvoertabellen is vaarrichting toegevoegd als extra kolom.
 • Restrictie versoepeling: Het is nu in te stellen of restricties tegen te specificeren kosten afhankelijk van de overschrijding versoepeld worden bij de toedeling.
 • Sluis open/dicht: Er is per sluis in te stellen vanaf welke waterstand deze in werking treed en en vanaf welke waterstand deze dicht is.
 • NSTR Hoofdstukken: BIVAS werkt vanaf nu enkel nog met NSTR hoofdstukken.