Beheer

Get started

Daan van Dongen 2018-07-26 13:26:39
In een paar stappen aan de slag met BIVAS.

BIVAS is gebaseerd op de Open Charta Pascal waaraan specifieke functionaliteit is toegevoegd. Onder downloads is de laatste versie van BIVAS te vinden.

Als de download is geslaagd kan BIVAS worden geïnstalleerd. Volg hiervoor de stappen zoals beschreven in de installatie handleiding.

BIVAS is nu klaar voor gebruik. Wat de mogelijkheden van gebruik zijn wordt in de handleiding stap voor stap uitgelegd.

Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we naar de documentatie.

Mochten er nog vragen overblijven of dingen misgaan dan kan contact worden opgenomen via support.