Beheer

Handleiding

Daan van Dongen 2018-07-26 13:26:39

BIVAS is een applicatie om vraagstukken omtrent het binnenvaartnetwerk te analyseren, zoals het effect van stremmingen of beheersstrategieën op de netwerkbelasting. Hiervoor kan een scenario, gebaseerd op een uitgangssituatie, worden opgesteld en doorgerekend. Het resultaat van een doorgerekend scenario geeft inzicht in de variaties in gekozen routes en belasting van vaarwegen/kunstwerken.

Startscherm

Na opstarten van BIVAS wordt een startscherm getoond met daarin als voornaamste componenten de verkenner en het tab menu.

Verkenner

De verkenner is de boomstructuur linksboven in de applicatie. Op hoofdniveau bevat deze boom de verschillende BIVAS onderdelen. Voor iedere knoop geldt:

 • Dubbelklikken of selecteren+Enter opent óf een nieuwe tab voor de knoop óf springt naar een reeds geopende tab.
 • Indien er onderliggen knopen zijn, kan een knoop worden in/uitgeklapt door het driehoekje aan te klikken. Ook mogelijkheid met het toetsenbord via linkerpijltje/rechterpijltje.
 • Klikken met de rechtermuis knop op een knop opent een menu met acties (indien van toepassing op een knoop). Dit menu is ook toegankelijk via Shift-F10 of de Menu-toets.

Tab menu

Initieel is het tab menu leeg. Vanuit de verkenner, vanaf de taakplak of vanuit andere tabs kunnen nieuwe tabs voor componenten worden geopend.

User interface

 • 2-dimensionale navigatie door middel van de Alt-toets in combinatie met de pijltjestoetsen

  Door de Alt-toets ingedrukt te houden licht de geactiveerde component op, door de pijltjes te gebruiken kan er nu naar andere componenten genavigeerd worden.

 • Selecteren en openen

  Voor veel onderdelen in BIVAS heeft de applicatie een standaard manier om het te tonen. Daardoor geldt voor bijna alles dat het kan worden geopend en bekeken. Selecteer bijvoorbeeld een regel in een tabel (navigeer naar links) en druk op "Enter".

 • Zelf indelen

  De gehele layout is zelf in te delen door de grenzen (splitters) van componenten te schuiven of de componenten in zijn geheel te verplaatsen.

 • Tabellen

  Alle tabellen kunnen standaard gesorteerd en gefilterd worden. Sorteren kan door op de kolom te klikken, maar dit kan ook met het toetsenbord door de kolom te selecteren (navigeer naar boven via "Ctrl" + pijl omhoog) en op "Spatie" te drukken. Filteren kan door in kolom-selectie-modus ("Ctrl" + pijl omhoog) de toetsencombinatie "Ctrl + F" in te drukken. Er verschijnt dan een extra regel in de tabel waar de eerste karakters getikt kunnen worden van datgene wat gezocht wordt. Naast sorteren en filteren kunnen er op bepaalde tabellen ook analyses gedaan worden door middel van groeperen en door gebruik te maken van draaitabellen.

  SorterenFilterenGroeperenDraaitabellen
  Tabel sorteren.png
  Tabel filteren.png
  Tabel groeperen.png
  Draaitabel.png

Verwante artikelen