Beheer

Filters

Daan van Dongen 2018-07-26 13:26:39
Beheer voor filters.

Aanmaken filters

Een filter kan vanuit een scenario worden gemaakt via de Create filter actie op een scenario, of de Create filter from arcs actie op een selectie van arcs (mits het scenario is doorgerekend).

Handmatig aanpassen filter

Een filter bestaat uit een selectie van scheepstypen, gevaarlijke stoffen niveau's, ladingstypen, vertrekpunten, bestemmingen, CEMT klassen, NSTR typen, verschijningsvormen en periodes. Deze selectie kunnen ook vanuit het filterbeheer worden aangepast, uitgebreid, etc door in de betreffende (tabel)len regels aan te passen, toe te voegen, te verwijderen, etc.

Alle tabellen in het filter bevatten definities, classificeringen en groeperingen die vaste waarden hebben. Ze zijn niet bedoeld om eigenschappen aan te passen, alleen om te selecteren.

TabelActieResultaat
Ship typesRij verwijderenReizen met een scheepstype gelijk aan het type uit de rij die is verwijderd worden niet geselecteerd.
Ship typesRij toevoegenDe selectie van reizen wordt uitgebreid met reizen die een scheepstype hebben gelijk aan het type dat in de toegevoegde rij is gegeven (heeft alleen zin als er reizen in het reizenbestand zijn met dit scheepstype).
Dangerous goods levelsRij verwijderenReizen met een gevaarlijke stoffen categorie gelijk aan de categorie uit de rij die is verwijderd worden niet geselecteerd.
Dangerous goods levelsRij toevoegenDe selectie van reizen wordt uitgebreid met reizen die een gevaarlijke stoffen categorie hebben gelijk aan de categorie die in de toegevoegde rij is gegeven (heeft alleen zin als er reizen in het reizenbestand zijn met deze categorie).
Load typesRij verwijderenReizen met een ladingtype gelijk aan het type uit de rij die is verwijderd worden niet geselecteerd.
Load typesRij toevoegenDe selectie van reizen wordt uitgebreid met reizen die een ladingtype hebben gelijk aan het type dat in de toegevoegde rij is gegeven (heeft alleen zin als er reizen in het reizenbestand zijn met dit ladingtype).
OriginsRij verwijderenReizen met een herkomst gelijk aan die uit de rij die is verwijderd worden niet geselecteerd.
OriginsRij toevoegenDe selectie van reizen wordt uitgebreid met reizen die een herkomst hebben gelijk aan die in de toegevoegde rij is gegeven (heeft alleen zin als er reizen in het reizenbestand zijn met deze herkomst).
DestinationsRij verwijderenReizen met een bestemming gelijk aan die uit de rij die is verwijderd worden niet geselecteerd.
DestinationsRij toevoegenDe selectie van reizen wordt uitgebreid met reizen die een bestemming hebben gelijk aan die in de toegevoegde rij is gegeven (heeft alleen zin als er reizen in het reizenbestand zijn met deze bestemming).
CEMT typesRij verwijderenVaarwegen met een CEMT klasse aanduiding gelijk aan de klasse uit de rij die is verwijderd doen niet mee in het netwerk.
CEMT typesRij toevoegenHet netwerk wordt uitgebreid met vaarwegen die een CEMT klasse aanduiding hebben gelijk aan de klasse dat in de toegevoegde rij is gegeven (heeft alleen zin als er vaarwegen zijn met deze CEMT klasse aanduiding).
NSTR typesRij verwijderenReizen met een goederengroep gelijk aan de NSTR codering uit de rij die is verwijderd worden niet geselecteerd.
NSTR typesRij toevoegenDe selectie van reizen wordt uitgebreid met reizen die een goederengroep hebben gelijk aan de NSTR codering dat in de toegevoegde rij is gegeven (heeft alleen zin als er reizen in het reizenbestand zijn met deze NSTR codering).
Appearance typesRij verwijderenReizen met een verschijningsvorm gelijk aan de verschijningsvorm uit de rij die is verwijderd worden niet geselecteerd.
Appearance typesRij toevoegenDe selectie van reizen wordt uitgebreid met reizen die een verschijningvorm hebben gelijk aan de verschijningsvorm dat in de toegevoegde rij is gegeven (heeft alleen zin als er reizen in het reizenbestand zijn met deze verschijningsvorm).
PeriodesRij verwijderenReizen met een datum die valt in deze periode uit de rij die is verwijderd worden niet geselecteerd.
PeriodesRij toevoegenDe selectie van reizen wordt uitgebreid met reizen die een datum hebben die valt binnen de periode dat in de toegevoegde rij is gegeven (heeft alleen zin als er reizen in het reizenbestand zijn binnen dit seizoen).