Beheer

Gegevensbeheer

Daan van Dongen 2018-07-26 13:26:39

Beheer (toevoegen, verwijderen, aanpassen, importeren) van reizenbestanden, referentie reizen, groeifactoren, zone definities, netwerkupdates, waterscenario's en seizoen definities.

Reizenbestanden, referentie reizen, groeifactoren, zone definities, waterscenario's, seizoen definities

Importeren

  1. Definieer een nieuwe data set in de hoofdtabel door een nieuwe rij toe te voegen. Geef een passende omschrijving, en definieer (indien van toepassing) overige parameters.
  2. Kies "Import" door de regel te openen en de Import-knop te klikken, of via rechtermuisknop op regel en "Import" te kiezen uit het actiemenu.
  3. Selecteer het gewenste invoer (CSV) bestand. Indien de CSV data het juiste formaat heeft, dan zullen alle regels geïmporteerd worden.

Importeren voegt data toe aan bestaande data (indien reeds aanwezig).

Toevoegen

Zowel gehele data sets als individuele records in een data set kunnen beide worden toegevoegd via de Add-button of door CTRL-INSERT te kiezen. Nadat de nieuwe rij is ingevuld, kan deze worden opgeslagen via de Save-button of door CTRL-S te kiezen.

Verwijderen

Zowel gehele data sets als individuele records in een data set kunnen beide worden verwijderd via de Delete-button of door een rij te selecteren de DELETE toets te gebruiken.

Aanpassen

Data in de tabellen kan worden aangepast. Aanpassingen worden opgeslagen in database. Aanpassingen in datasets waarop scenario-berekeningen zijn gebaseerd, kunnen leiden tot inconsistenties tussen invoer en scenario resultaten.

Netwerkupdates

Importeren

  1. Definieer een nieuwe data set in de hoofdtabel door een nieuwe rij toe te voegen. Geef een passende omschrijving, definieer update type en eventueel een groep.
  2. Open de nieuwe update.
  3. De update definitie kan worden ingetypt, en worden gekopieerd en geplakt (CTRL-V) vanuit een externe applicatie.
  4. De data wordt automatisch opgeslagen in de database.

Toevoegen

Updates kunnen worden toegevoegd via de Add-button of door CTRL-INSERT te kiezen. Nadat de nieuwe rij is ingevuld, kan deze worden opgeslagen via de Save-button of door CTRL-S te kiezen.

Verwijderen

Updates kunnen worden verwijderd via de Delete-button of door een rij te selecteren de DELETE toets te gebruiken.

Aanpassen

Updates kunnen worden aangepast door deze te openen, en de inhoud van de update aan te passen. Aanpassingen worden automatisch opgeslagen in de database.

Verwante artikelen