Beheer

Emissieparameters

Chris Kettenis 2021-02-02 20:50:22
In de Emission parameters wordt informatie opgeslagen die gebruikt wordt bij het berekenen van emissies.

Motor replacement profiles

Een motor replacement profile geeft per jaar voor iedere construction year class de fractie van de motoren die in de klasse vallen.

Voor meer informatie zie Motor vervangings profiel.

Construction year emission factors

Onder construction year emission factors wordt per construction year class voor iedere substance de emissiefactor gegeven.

Substances

Onder substances worden de stoffen gedefinieerd waarvoor emissies worden berekend.

Een substance kan afhankelijk zijn van een brandstof of kan zelf een brandstof zijn. BIVAS verwacht in de lijst met substances maar één brandstof.

Fuel emission factors

Onder fuel emission factors wordt de emissiefactor gegeven voor iedere substance die afhankelijk is van brandstof. Voor verschillende jaren kunnen verschillende emissiefactoren worden opgegeven.