Beheer

Groeifactoren

Daan van Dongen 2018-07-26 13:26:39
Het goederenvervoer kan in de loop van de tijd toenemen (groeien) of afnemen (krimpen). Dit kan worden weergegeven met groeifactoren. Deze groeifactoren geven aan hoe veel vaker of minder vaak een reis met een bepaalde herkomst zone en bestemming zone, lading uit een bepaalde goederengroep en een bepaalde verschijningsvorm, plaats vindt.

Groeifactoren importeren

Een CSV bestand dat per herkomst zone, bestemming zone, goederengroep en verschijningsvorm een groeifactor bevat kan in BIVAS worden ingelezen voor een vooraf gedefinieerde groeifactor data set. De zones worden gerepresenteerd door identifiers, die refereren naar een specifieke zone definitie (bv landen of BasGoed)

Groeifactoren toepassen

Groeifactoren kunnen worden toegepast op een scenario door deze in de scenario parameters te selecteren.