Beheer

Netwerkaanpassingen

Chris Kettenis 2021-02-02 18:30:44
BIVAS bevat de mogelijkheid netwerk updates uit file in te lezen en toe te passen op een scenario.

Netwerkaanpassingen toepassen

Eén of meerdere netwerkaanpassingen kunnen worden toegepast op een scenario door de rijen van de betreffende aanpassingen te selecteren, en via het actie menu Apply to scenario te kiezen. Hierbij worden updates welke hoger in de lijst staan eerder toegepast dan latere, en eerdere veranderingen kunnen dus overschreven worden. Met de optie Only less restrictive kan worden aangegeven dat de netwerkaanpassing alleen moet worden gemaakt als de nieuwe restrictie groter is dan de huidige restricie.

Type netwerkaanpassingen

Er zijn twee typen netwerk updates die worden ondersteund: arc en vin updates, met elk verschillende manieren waarop deze toegepast worden.

Arc updates

Arc updates bevatten nieuwe waarden voor specifieke vaarwegen binnen BIVAS. Het toepassen ervan betreft het doorvoeren van de verandering van de gerefereerde vaarweg in het scenario. De volgende velden moeten per regel na elkaar aanwezig zijn in het comma separated value (CSV) bestand: vaarweg ID, CEMT type ID, maximale lengte, maximale breedte, maximale diepgang, maximale hoogte, waterdiepte. Als -1 wordt doorgegeven, dan betekent dit dat er geen verandering toegepast wordt. Hieronder is een voorbeeld gegeven van een arc netwerk update bestand:

1 2 3 4 5 1014,-1,120,12,3.2,-1,-1 1040,-1,120,12,3.2,-1,-1 6442,-1,-1,-1,-1,-1,6 6441,-1,-1,-1,-1,-1,6 6440,-1,-1,-1,-1,-1,6

VIN updates

VIN updates worden toegepast op basis van de trajectcode en meetpunt begin en eind, waarbij de arcs bij veranderingen opgezocht worden op basis van de arc_vin_trajectory_connection tabel. In een VIN update CSV bestand moeten per regel de volgende velden staan: VIN update ID, VIN vaarweg ID, HVN ID, traject code, meetpunt begin, meetpunt eind, maximale lengte, maximale breedte, maximale hoogte, maximale diepgang en CEMT type ID. Als -1 wordt doorgegeven, dan betekent dit dat er geen verandering toegepast wordt. Hieronder een voorbeeld van een invoer bestand:

1 2 3 4 5 6 30317,599,-1,080,25.501,32.893,55,6.6,6,2.6,-1 30319,600,-1,081,16.979,49.803,110,9.75,0,2.6,-1 30320,601,-1,082,0,16.54,110,9.75,0,2.5,-1 30245,520,-1,237,0,1.17,0,0,0,3,-1 30247,521,-1,138,43.198,43.298,95,14.5,0,5,-1 30248,525,-1,138d,0.4,11.75,200,23,0,0,-1