Beheer

Referentie reizen

Chris Kettenis 2021-02-02 01:24:38
BIVAS bevat de mogelijkheid om berekende passages langs telpunten te vergelijken met een referentie bestand aan passages. Deze referentie bestanden kunnen worden gewijzigd.

Referentie bestand importeren

Het bestand met de referentie data moet een comma separated file (CSV) zijn met de volgende kolommen per regel: Arc ID, Original arc direction, Trip ID, Date/time, Direction. Voorbeeld:

1 2 3 4 5 8603,False,101276,2011-01-25 15:56:00,-3 8603,False,101282,2011-02-11 13:54:00,-3 8006,True,261625,2011-11-17 08:45:00,-3 8006,True,261638,2011-06-22 14:02:00,-3 8006,True,261640,2011-07-11 19:49:00,-3

De beschrijving is vrij te kiezen en wordt alleen gebruikt voor identificatie in de gebruikersinterface.