Beheer

Reiskosten

Chris Kettenis 2021-02-02 21:42:50
Een set van travel costs geeft de reiskosten per verschijningsvorm en scheepstype.

De kosten uit een set van travel costs worden gebruikt in de berekening van de transportkosten.

Reiskosten importeren

Via de import functionaliteit kan een CSV bestand met reiskosten worden geïmporteerd. De volgende kolommen dienen achtereenvolgens in het CSV bestand te staan:

 1. Appearance type ID
 2. Ship type ID
 3. Laber costs per hour (Euro)
 4. Laber costs per hour waiting on load (Euro)
 5. Maintenance costs per hour (Euro)
 6. Maintenance costs per kilometer (Euro)
 7. Insurance costs per hour (Euro)
 8. Interest costs per percent per hour (Euro)
 9. Depreciation costs per hour (Euro)
 10. Harbor fees per hour (Euro)
 11. Other costs per hour (Euro)
 12. Load costs per ton (Euro)
 13. Unload costs per ton (Euro)

Voorbeeld:

1 2 3 4 5 6 7 AppearanceTypeID,ShipTypeID,LaberCostsPerHour (Euro),LaberCostsPerHourWaitingOnLoad (Euro),MaintenanceCostsPerHour (Euro),MaintenanceCostsPerKilometer (Euro),InsuranceCostsPerHour (Euro),InterestCostsPerPercentPerHour (Euro),DepreciationCostsPerHour (Euro),HarborFeesPerHour (Euro),OtherCostsPerHour (Euro),LoadCostsPerTon (Euro),UnloadCostsPerTon (Euro) 0,1,22.28307478,18.48229909,1.308616708,0.237139798,0.353112347,0.080438039,0.678440681,0.385346679,1.674651622,0,0 0,2,24.37960509,20.23529836,1.740934569,0.313392771,1.181702804,0.269588053,2.243122372,0.634887522,2.178481141,0,0 0,3,27.38567363,22.72914719,1.664070649,0.32389115,1.501621825,0.34986256,2.747484776,1.103219038,2.212685127,0,0 0,4,28.29151267,23.4802778,1.744796208,0.335303389,2.027024902,0.469383739,3.807716858,1.418213978,2.395766724,0,0 0,5,27.92818829,23.18032236,1.956372226,0.339364338,3.024814734,0.692939578,5.933883122,1.614066203,2.621926459,0,0 ...