Beheer

Zonedefinities

Chris Kettenis 2021-02-02 11:38:52
Een zonedefinitie groepeert nodes (herkomsten/bestemmingen) in het netwerk.

Zonedefinities importeren

Om binnen BIVAS een nieuwe zonedefinitie te importeren dient een CSV bestand geimporteerd te worden met per regel een toewijzing van een netwerk knoop aan een zone. Hieronder staat een tabel met per veld een beschrijving:

KolomInhoudTypeBeschrijving
1Zone naamstringNaam van de zone. Bij de eerste regel waar naar deze zone gerefereerd wordt wordt de zone naam gebruikt. Bij volgende regels in het bestand waar deze zone gebruikt wordt zal deze kolom genegeerd worden.
2Zone IDintID van de zone
3Node IDintID van de knoop in het netwerk dat tot deze zone behoort

Hieronder staat voorbeeld invoer, let op dat de eerste kolom hier leeg gelaten wordt als een zone eerder gebruikt is, hier mag ook de naam van de zone herhaald worden.

1 2 3 4 5 6 7 8 Test zone,1,1 ,1,2 ,1,3 Test zone 2,2,4 ,2,5 ,2,6 Laatste test zone,3,7 ,3,8