Beheer

Instellingen

Chris Kettenis 2021-03-02 10:06:17
Beheer van BIVAS instellingen ingelezen uit externe configuratie bestand BIVAS.configuration.

Parallelization

In de parallellisatie configuratie zijn verschillende instellingen beschikbaar:

Number of threads per seasonHet aantal taken voor routeberekeningen die parallel worden uitgevoerd
Number of trips per commitBatchgrootte voor het schrijven van berekende reizen naar de database
Number of routes per commitBatchgrootte voor het schrijven van berekende routes naar de database
Number of commits to bufferMaximum aantal database commits dat gebufferd wordt
Remove indexes while calculatingDatabase-indexen wel/niet uitschakelen tijdens berekeningen

Webservice

BIVAS kan als service worden aangesproken als de webservice is gestart. Hiervoor kan een IP adres en de poort worden ingesteld.