Beheer

Regressie testen

Daan van Dongen 2018-07-26 13:26:39
BIVAS beschikt over functionaliteit om een testset van doorgerekende scenario's te creëren, die via een run gedupliceerd worden om nieuwe uitkomsten te vergelijken met eerdere resultaten.

Een test set aanmaken

De volgende stappen moeten worden genomen om een testset aan te maken:

  1. Open de Test sets knoop in de applicatie boom
  2. Voeg een nieuwe regel toe aan deze tabel
  3. Open de nieuw ingevoegde test
  4. Voeg doorgerekende scenario's toe aan de test set

Als er scheepskosten voor een scenario zijn berekend, dan zullen deze ook automatisch in de regressietest worden meegenomen.

Tests draaien

Op een test set kan de Run test functie uitgevoerd worden. Hierdoor worden van de originele scenario's en scheepskosten berekeningen kopieën gemaakt en worden deze opnieuw doorgerekend. De resultaten komen beschikbaar via de Tests tabel. Door een rij in deze tabel te openen is het mogelijk de nieuwe resultaten te vergelijken met de originelen.

Voor een test run wordt informatie over arc usage, counting point usage, lock pass time, en eventueel scheepskosten vergeleken. De individuele toetsonderwerpen hebben nu een ‘score’. Deze heeft een waarde tussen de 0 en de 100, waarbij 0 aanduidt dat er geen verschil is.