Beheer

Scenarios

Daan van Dongen 2018-07-26 13:26:39

De scenario's knoop opent het scenario overzicht, waarin de huidige scenario's worden getoond.

In het kort is een scenario een combinatie van reizen en een netwerk, waarbij er routes gevonden moeten worden voor die reizen over dat netwerk. Er worden reizenbestanden van recente jaren meegeleverd welke uit IVS zijn afgeleid. Deze handleiding geeft stap voor stap aan wat de mogelijkheden zijn om te komen tot een routering van de reizen in verschillende situaties.

Tip: Meer technische of diepgaande informatie is te vinden in de documentatie. Wanneer iets niet duidelijk is, is het handig om de search-box rechts bovenin het scherm te gebruiken om zo de extra informatie te vinden.

Scenario overzicht

Ieder scenario kan worden geopend door de rij te selecteren en Enter te kiezen of door te dubbel klikken op het rijnummer. Een scenario openen geeft toegang tot de geografische weergave van het binnenvaartnetwerk in het scenario, de invoer, (indien berekend) uitvoer/statistieken als ook verdere acties van toepassing op een scenario. Via de applicatieboom kunnen alle onderdelen ook rechtstreeks worden benaderd.

Scenario UUID

Een scenario wordt uniek geïdentificeerd door een Universally Unique Identifier (UUID) (zie Universally Unique Identifier in wikipedia). Dit nummer wordt op dat moment automatisch gegenereerd en is alleen van belang om scenario's over BIVAS installaties te delen.

Scenario locks

Scenario's kunnen worden gelocked waardoor de scenario invoer wordt vastgezet. Andere (niet gelockte) scenario blijven wel aanpasbaar.

  • Een scenario wordt gelocked bij het starten van een berekening.
  • Een scenario kan ook handmatig gelocked worden.
  • Een scenario kan geünlocked worden mits er geen berekeningsresultaten (i.e. scenario output) bestaat. Als er wel scenario output bestaat, dan zal deze eerst verwijderd moeten worden alvorens te kunnen unlocken
  • Een gelocked scenario kan niet worden verwijderd

Scenario's delen

BIVAS scenario's zijn opgeslagen in de onderliggende SQL database. Scenario's kunnen worden uitgewisseld tussen gebruikers via een XML bestand. Belangrijk bij deze uitwisseling is dat de scenario's te herkennen zijn aan het UUID, die zal in beide SQL databases gelijk zijn. Ook dienen beide gebruikers dezelfde BIVAS versie te gebruiken.

Verwante artikelen