Beheer

Appearance types

Daan van Dongen 2018-07-26 13:26:39
Het veld Appearance types van een WScenario of een Filter.

Het veld Appearance types geeft de verschillende verschijningsvormen van de vervoerde producten. Elke reis is gekoppeld aan één verschijningsvorm (keuze uit Overig, Natte bulk, Droge bulk en Container). Door een regel uit de lijst te verwijderen, worden de reizen die deze verschijningsvorm betreffen niet meegenomen in de selectie.