Beheer

Load types

Chris Kettenis 2021-02-01 20:59:07
Het veld Load types van een Scenario of Filter.

Het veld Load types geeft de verschillende ladingtypes. Het betreft leeg (empty) of beladen (loaded). Elke reis heeft een dergelijke indicatie. Door een regel uit de lijst te verwijderen, worden de reizen die dit lading type hebben niet meegenomen in de selectie.