Beheer

Ship speeds

Daan van Dongen 2018-07-26 13:26:39
Het veld Ship speeds van een scenario.

Het veld Ship speeds geeft voor de verschillende scheepstypen, CEMT klasses en ladingtypen die in het scenario zijn opgenomen, de snelheid en een geschatte snelheid. De geschatte snelheid wordt gebruikt wanneer er geen andere snelheid bekend is. Voor alle combinaties moet in ieder geval een geschatte snelheid gegeven zijn. Door bijvoorbeeld de snelheden voor een scheepstype te verlagen zullen reizen met dat scheepstype een langere reisduur krijgen.