Beheer

Arc water properties

Chris Kettenis 2021-02-01 20:52:37
Het veld Arc water properties van een Network.

Het veld Arc water properties van een Network geeft de watereigenschappen van een vaarweg. Het geeft voor elke vaarweg de waterstand, waterdiepte, stroomsnelheid, debiet en geldende hoogte en diepte beperkingen. Deze eigenschappen kunnen per seizoen gevarieerd worden door een waterscenario in de Parameters van een scenario te selecteren. Door een regel te verwijderen kan een vaarweg of kunstwerk worden afgesloten.