Beheer

Arcs

Chris Kettenis 2021-02-01 20:48:24
Het veld Arcs van een Network.

Het veld Arcs van een Network bevat verbindingsstukken welke de kunstwerken en vaarwegen in BIVAS voorstellen. Een vaarweg of kunstwerk wordt beschreven door een nummer (ID), een van en naar knoop (om het coördinaten te geven en te koppelen aan andere delen), een naam, een landcode, een lengte en breedte, een type (koppeling naar arc types) en een CEMT klasse (verwijzing naar CEMT class). Daarnaast zijn er een aantal eigenschappen die de toegankelijkheid van de vaarweg aangeven (maximum lengte, breedte, gevaarlijke stoffen en snelheid). Tenslotte zijn voor een vaarweg ook een (kalibratie)vertraging en (stromings)richting opgegeven. De watereigenschappen van een vaarweg worden gegeven in Arc water properties.

Eigenschappen van een vaarweg of kunstwerk kunnen worden aangepast door de velden aan te passen. Door een regel te verwijderen is de arc niet meer beschikbaar in het netwerk (hiermee kan een afgesloten vaarweg worden gemodelleerd) en door regels toe te voegen kan een begin gemaakt worden om het binnenvaartnetwerk uit te breiden.