Beheer

CEMT klasses

Daan van Dongen 2018-07-26 13:26:39
Het veld CEMT klasses van een Scenario of een Filter.

Het veld CEMT klasses geeft de CEMT klassen die gebruikt worden om vaarwegen een klasse te geven. De vaarwegen van de genoemde CEMT klassen mogen worden gebruikt. Door rijen te verwijderen worden in één keer alle vaarwegen verwijderd die in de verwijderde CEMT klasse vallen. Deze tabel heeft geen koppeling met scheepstypen of reizen.