Beheer

Dams

Daan van Dongen 2018-07-26 13:26:39
Het veld Dams van een Network.

Het veld Dams van een Network geeft de stuwen in het netwerk. Dit zijn de vaarwegen van het type "18 - Stuw".

Een stuw is altijd verbonden aan een arc via het eerste veld van een stuw object.

Aan een stuw wordt een damtype meegegeven. De opties hiervoor zijn 'Water level' (waterstand) of 'Rate of flow' (debiet). Verder heeft een stuw een minimum en een referentiearc opgegeven. Deze geven aan met welk waterniveau, danwel debietwwaard een stuw schakelt van dicht naar open of andersom. Een waarde kleiner dan het aangegeven minimum sluit de stuw. De referentiearc geeft aan waar deze waterstand, danwel debiet gepeilt wordt. De stuw mag zichzelf als referentiearc aangwijzen.